Farklı Gösterimler Hakkında Öz-yeterlik İnanç Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Tokiçin, U.B., Kurnaz, M.A. ve Yüzbaşıoğlu, M.K. (2020). Farklı Gösterimler Hakkında Öz-yeterlik İnanç Ölçeği geliştirme çalışması. Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 4(1), 1-19

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: