Evrensel Fen Okuryazarlık Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Çelik, C. (2016). Evrensel Fen Okuryazarlık Ölçeği’nin Türkçe’ye uyarlama çalışması ve öğretmen adaylarının evrensel fen okuryazarlık düzeyi [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla.

Sorumlu Yazar: 
Cüneyd Çelik
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: