Eski Mezun Görüş Anketi

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Yayla, F. (2003). Cumhuriyet Dönemi’ndeki müzik öğretmeni yetiştirme sürecinin incelenmesi (Doktora tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Sorumlu Yazar: 
Fatih Yayla
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: