Erken Öğrenme Gözlem Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Babaroğlu, A., & Koçak, C. (2020). Turkish adaptation of the Early Learning Observation and Rating Scale—Teacher’s Form: Validity and reliability study and path analysis for a Turkey sample. Education Research International, 2020, 1-13. https://doi.org/10.1155/2020/7963579

Sorumlu Yazar: 
Ayhan Babaroğlu
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: