Epistemik Otorite Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Kenç, M. F. (2011). Rehber öğretmenlerin ve branş öğretmenlerinin epistemik otorite olarak algılanma düzeylerinin incelenmesi (Doktora tezi). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Geçerlik: 

Ölçme aracının rehber öğretmenlerde uygulanan formunda madde toplam korelasyonları 0.49 ve 0.76 arasında değişmektedir. Bu grupta hesaplanan iç tutarlılık katsayısı 0.93’tür. Matematik öğretmenlerinden elde edilen ayırt edicilik değerleri 0.46 ve 0.70 arasında değişmektedir. Bu grupta hesaplanan iç tutarlılık katsayısı 0.91’dir. Son olarak da Türk edebiyatı öğretmenlerine uygulanan formdan elde edilen madde toplam korelasyonlarının 0.56 ve 0.78 arasında değişim gösterdiği anlaşılmaktadır. Bu grupta hesaplanan iç tutarlılık katsayısı 0.94’tür. Yapılan madde analizi sonuçları madde ayırt ediciliklerinin her üç örneklem grubu içinde 0.40’tan yüksek olduğunu göstermiştir. Sonuçlar madde geçerlik ve güvenirliklerinin yüksek olduğuna işaret etmektedir (Tekin,2001). Bunun yanı sıra hesaplanan iç tutarlılıkların da mükemmel olarak kabul edelebilecek bir düzeyde çıktığı görülmüştür.

Güvenirlik: 

Ölçme aracının rehber öğretmenlerde uygulanan formunda madde toplam korelasyonları 0.49 ve 0.76 arasında değişmektedir. Bu grupta hesaplanan iç tutarlılık katsayısı 0.93’tür. Matematik öğretmenlerinden elde edilen ayırt edicilik değerleri 0.46 ve 0.70 arasında değişmektedir. Bu grupta hesaplanan iç tutarlılık katsayısı 0.91’dir. Son olarak da Türk edebiyatı öğretmenlerine uygulanan formdan elde edilen madde toplam korelasyonlarının 0.56 ve 0.78 arasında değişim gösterdiği anlaşılmaktadır. Bu grupta hesaplanan iç tutarlılık katsayısı 0.94’tür. Yapılan madde analizi sonuçları madde ayırt ediciliklerinin her üç örneklem grubu içinde 0.40’tan yüksek olduğunu göstermiştir. Sonuçlar madde geçerlik ve güvenirliklerinin yüksek olduğuna işaret etmektedir (Tekin,2001). Bunun yanı sıra hesaplanan iç tutarlılıkların da mükemmel olarak kabul edelebilecek bir düzeyde çıktığı görülmüştür.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= güvenmiyorum – 5= güveniyorum)