Duygusal Reaktivite İndeksi

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Kocael, Ö. (2015). Çocuk ve ergenlerde irritabilite: Duygusal reaktivite indeksi’nin Türkçe geçerlilik güvenilirlik çalışması (Tıpta uzmanlık tezi, Uludağ Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Bursa). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi adresinden edinilmiştir.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
PDF: