Dinsel Yaşayış Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Kayıklık, H. & Kalgı, M. E. (2017). Dinsel Yaşayış Ölçeği: Geçerlik güvenirlik çalışması, Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 17 (1), 1-19.

Sorumlu Yazar: 
Hasan Kayıklık
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: