Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Ev Derecelendirme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Meriçli-Aksu, E. ve Turan, F. (2014). SCALES-Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Okul ve Ev Derecelendirme Ölçekleri’nin karşılaştırılması ve geçerlik-güvenirlik çalışması. Nöropsikiyatri Arşivi, 51(3), 195-204. https://www.dx.doi.org/10.4274/npa.y6548

Sorumlu Yazar: 
Ebru Aksu Meriçli
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

2 alt boyut ve 39 madde
Dikkat Eksikliği (19 m): Okul eşyalarını kaybeder
Hiperaktivite/Dürtüsellik (20 m): Yemeğini tam bitirmeden (sofradan) kalkar.

Derecelendirme: 
4’lü Likert (4=her zaman, 1=hiçbir zaman)
İletişim: