Çocuklar İçin Bilişsel Üçlü Envanteri

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Güloğlu, B. ve Aydin, G. (2006). Çocuklar için Bilişsel Üçlü Envanteri. Journal of Educational Sciences & Practices, 5(10), 179-190.

Geçerlik: 

Ölçeğin yapısal geçerliliğini değerlendirmek için açıklayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi kullanılmıştır.

Güvenirlik: 

Cronbach Alpha katsayısı .81 olarak bulunmuştur.

Derecelendirme: 
PDF: