Bilimsel Muhakeme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Muşlu Kaygısız, G., Gürkan, B., & Akbaş, U. (2018). Adaptation of Scientific Reasoning Scale into Turkish and examination of Its psychometric properties. Educational Sciences: Theory and Practice, 18(3), 737-757.
http://dx.doi.org/10.12738/estp.2018.3.0175

Sorumlu Yazar: 
Gülfem Muşlu Kaygısız
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: