Barkley Çocuk Dikkat Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Fırat, S., Bolat, G.U., Gul, H., Baytunca, M.B., Kardas, B., Aysev, A. ve Ercan, E. S. (2018). Barkley Child Attention Scale validity and reliability study. Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences, 31, 284-293. DOI: 10.5350/DAJPN2018310306

Sorumlu Yazar: 
Sümeyra Fırat
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: