Ateşleyici Liderlik Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Bilginoğlu, E. ve Yozgat, U.(2019).Bağlanmaya hazır çalışanlar ve tutkulu örgütler için ateşleyici liderlik – Ateşleyici Liderlik Ölçeği (alö) geliştirme çalışması.27. Ulusal Yönetim Ve Organizasyon Kongresi’nde sunulan bildiri.Antalya,Türkiye

Sorumlu Yazar: 
Uğur Yozgat
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: