Ateşleyici Liderlik Ölçeği (ALÖ)

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Bilginoğlu, E. ve Yozgat, U. (2020). Ateşleyici Liderlik Ölçeği (ALÖ) geliştirme çalışması. Akdeniz İİBF Dergisi, 20(1), 18-34.

Sorumlu Yazar: 
Elif Bilginoğlu
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: