Ameliyata Özgü Kaygı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Karanci, A. N. ve Dirik, G. (2003). Predictors of pre and postoperative anxiety in emergency surgery patients. Journal of Psychosomatic Research, 55, 363– 369.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: