Aktif Yaşlanma Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Demir-Erbil, D. & Hazer, O. (2019). University of Jyvaskyla Active Aging Scale: The study of validity and reliability. International Journal of Eurasia Social Science, 10(38), 1157-1175.

Sorumlu Yazar: 
Didem Demir Erbil , Oya Hazer
Geçerlik: 

Güvenirlik: 

Derecelendirme: 
İletişim: