Aile Okul Algısı ve Katılımı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Yurtbakan, E., & Akyıldız, S. (2020). Aile Okul Algısı ve Katılımı Ölçeği: bir geçerlik ve güvenirlik çalışması. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(30), 328-346. doi:10.35675/befdergi.686853

Sorumlu Yazar: 
Ergün Yurtbakan
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

Ölçeğin güvenirliği, Cronbach alpha güvenirlik katsayısı ile hesaplanmış ve okul algısı alt boyutu 0.836, öğrenci gelişimi alt boyutu 0.866, veli gelişimi alt boyutu 0.852, aile katılımındaki engeller alt boyutu ise 0.723 olan ölçeğin toplam Cronbach Alpha güvenirlik katsayısının .907 olduğu belirlenmiştir.

26 maddelik bir ölçektir.

Derecelendirme: 
5li Likert (1= “kesinlikle katılmıyorum”, 5= “kesinlikle katılıyorum”)
İletişim: