Aile Merkezli Bakım Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Kara, A. (2018). Aile merkezli bakım eğitiminin çocuk hemşirelerinin tutumlarına etkisi (Doktora tezi). Atatürk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.

Sorumlu Yazar: 
Ayfer Kara
Geçerlik: 

Geçerlik
(madde toplam korelasyon değerleri; r= .324-.771, Alpha katsayısı= .982) ve güvenirlik
(test tekrar test; r=0.895, eşdeğer form güvenirliği; p=.000<.001, ayırt edicilik;
p=.000<.001) ölçütlerini kabul edilebilir ve yüksek düzeyde karşılayan özellikleri ile
geliştirildi, “Çocuk kliniklerinde çalışan hemşirelerde, Aile Merkezli Bakım Tutum
Ölçeği geçerli ve güvenilir olarak geliştirilir” Hipotezi desteklendi.

Güvenirlik: 

Geçerlik (madde toplam korelasyon değerleri; r= .324-.771, Alpha katsayısı= .982) ve güvenirlik
(test tekrar test; r=0.895, eşdeğer form güvenirliği; p=.000<.001, ayırt edicilik;
p=.000<.001) ölçütlerini kabul edilebilir ve yüksek düzeyde karşılayan özellikleri ile
geliştirildi, “Çocuk kliniklerinde çalışan hemşirelerde, Aile Merkezli Bakım Tutum
Ölçeği geçerli ve güvenilir olarak geliştirilir” Hipotezi desteklendi.

Derecelendirme: 
5’li Likert