Sosyal Etkileşim Anksiyete Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Esemenli, S. (1997). Sosyal fobinin agorafobi, özgül fobi ve yaygın anksiyete bozukluğundan farklılıklarına ilişkin karşılaştırmalı bir araştırma (Doktora tezi). Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
PDF: