Sınıf Öğretmenliği Mesleki Yeterlilik Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Güven, S. (1997). Temel eğitim 1. kademe (ilkokul) öğretmenlerinin öğretmenlik bilgi ve becerilerine ilişkin yeterliliklerinin bazı değişkenlere göre incelenmesi (Doktora tezi). İnönü Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Malatya.

Sorumlu Yazar: 
Semra Güven
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
PDF: