Rehber Öğretmen Özel Eğitim Öz Yeterlik Ölçeği (RÖ-ÖEÖYÖ)

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Aksoy, V. ve Diken, İ. H. (2009). Rehber Öğretmen Özel Eğitim Öz Yeterlik Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 10(1), 29-37.

Sorumlu Yazar: 
Veysel Aksoy
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

Tek boyut ve 40 madde

Özel eğitime gereksinimi olan öğrencilerin kişisel gelişimlerine yardımcı olacak bireysel rehberlik
hizmetleriyle ilgili yeterli bilgi ve beceriye sahibim.

Derecelendirme: 
5’’li derecelendirme (1= hiç katılmıyorum – 5= tamamen katılıyorum)
İletişim: