Mesleki Canlılık Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Uzunbacak, H. H. ve Akçakanat, T. (2018). Mesleki Canlılık Ölçeği Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması. Journal of Social Humanities Sciences Research, 5(28), 3222–3230.

Sorumlu Yazar: 
Hasan Hüseyin Uzunbacak
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: 
https://tr-scales.arabpsychology.com/