Meslek Stajı Değerlendirme Anketi

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Korkmaz, M. (2003). Meslek yüksekokulu hazır giyim programı öğrencilerinin meslek stajlarının yeterliliği (Yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Sorumlu Yazar: 
Meral Korkmaz
Geçerlik: 

Geçerliği için 76 soru üzerinden faktör analizi yapılmış, soruların faktör yükü.40 ve üzerinde çıkmıştır.

Güvenirlik: 

Analiz sonucuna göre; verilerin güvenirliği için, Cronbah Alpha Katsayısı.9150 olarak bulunmuştur.

76 soru bulunmaktadır.

Derecelendirme: 
PDF: 
https://tr-scales.arabpsychology.com/