Finansal Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Onur, N. ve Nazik, M. H. (2014). Öğretmenler için bireysel finas alanında Finansal Tutum Ölçeğinin geliştirilmesi (FTÖ): Geçerlik ve güvenilirlik çalışması. Vocational Education, 9(4), 90-99.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: