Finansal Yönetim Davranışı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Erişen, M. A. & Yılmaz, F. Ö. (2021). Finansal Yönetim Davranışı Ölçeği: Türkçeye uyarlama, geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. Journal of Academic Value Studies, 7(3), 194-202. http://dx.doi.org/10.29228/javs.52356

Sorumlu Yazar: 
Mehmet Akif ERİŞEN
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: