Kernis-Goldman Özgünlük (Otantlik) Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Sarıçam, H., ve Erdemir, N. (2019, 10-13 Ekim). Kernis-Goldman Özgünlük (Otantlik) Ölçeği-Kısa Formu’na ait ilk psikometrik bulgular [Bildiri sunumu]. 3. Uluslararası Eğitim ve Değerler Sempozyumu, İstanbul, Türkiye.

Sorumlu Yazar: 
Hakan Sarıçam
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: