Hayatta Amaç Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Kahleoğulları, G. (2017). Hayatta Amaç Ölçeği, Hayatta Anlam Anketi Ve Yaşam Yönelimi Testi Revize Türkçe versiyonunun geçerlik, güvenirliği ve faktör yapısı. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gaziantep.

Sorumlu Yazar: 
Gökçe Kahleoğulları
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: