Etnik Merkezcilik Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Üstün, E. (2011). Öğretmen adaylarının kültürlerarası duyarlılık ve etnikmerkezcilik düzeylerini etkileyen etmenler (Yüksek Lisans Tezi). Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Sorumlu Yazar: 
Elif Üstün
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: