Epilepsi Damgalanma Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Kuloğlu-Pazarcı, N., Parasız Yükselen, N., Aydın, Ş,, Unlusoy Acar, Z. ve Necioğlu-Örken, D. (2016). Epilepsi Damgalanma Ölçeği’nin Türkçe Formu’nun geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. Nöropsikiyatri Arşivi. Advance online publication. doi: 10.5152/npa.2016.12673

Sorumlu Yazar: 
Nevin Kuloğlu Pazarcı
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: 
PDF: