Drexel Defüzyon Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Aydın, G., & Yerin-Güneri, O. (2021). The Drexel Defusion Scale: Reliability and validity of the Turkish version. Sakarya University Journal of Education, 11(1), 67-82. http://dx.doi.org/10.19126/suje.770582

Sorumlu Yazar: 
Gökçen Aydın
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: