Dijital Yazma Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Atabek, O. (2020). Development and validation of Digital Writing Scale for preservice teachers. Novitas-ROYAL (Research on Youth and Language), 14(2), 119-139.

Sorumlu Yazar: 
Oğuzhan Atabek
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

Cronbach’s α = 0.899 (14 öğe toplam), 0.851 ( Dijital Dönüştürme), 0.852 ( Dijital Gözden Geçirme).

7 + 7 toplam 14 öğe

Derecelendirme: 
5’li Likert
İletişim: