Coğrafi İşaretli Ürünleri Satın Almaya Yönelik Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Yüce, A., ve Korucuk, N. (2020). Coğrafi İşaretli Ürünleri Satın Almaya Yönelik Tutum Ölçeği; Geçerlik ve güvenirlik çalışması. İşletme Araştırmaları Dergisi, 12 (4),3569-3581.
https://doi.org/10.20491/isarder.2020.1059

Sorumlu Yazar: 
Alpaslan Yüce
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: