Bulunuşluk Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Gökoğlu, S. ve Çakıroğlu, Ü. (2019). Sanal gerçeklik temelli öğrenme ortamlarında bulunuşluk hissinin ölçülmesi: Bulunuşluk Ölçeğinin Türkçeye uyarlanması. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 9(1), 169-188.

Sorumlu Yazar: 
Seyfullah Gökoğlu
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: