Başkaları Kaynaklı Utanma Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Satici, B., & Deniz, M. E. (2020). External shame, loneliness, psychological distress, and well-being: Insights from the Turkish adaptation of the Other as Shamer Scale-2. Current Issues in Personality Psychology, 8(2), 154–167. https://doi.org/10.5114/cipp.2020.97421

Sorumlu Yazar: 
Begüm Satıcı
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: