Agorafobi Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Aydın, O., Çöldür, E. Ö., & Aydemir, Ö. (2017). DSM-5 Agorafobi Ölçegi Türkçe Formunun geçerliligi ve güvenilirligi. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 18(Suppl.2), 24-30. doi: 10.5455/apd.240408

Sorumlu Yazar: 
Orkun Aydın
Geçerlik: 

Agorafobi Ölçeğinin açıklayıcı faktör analizinde örneklem yeterliliği için Kaiser-Meier- Olkin katsayısı (KMO) 0.92 ve Bartlett katsayısı 1.57 (p<0.001) olarak bulunmuştur. Tek faktörlü çözüm elde edilmiştir ve özdeğeri 7.16’dır, varyansın toplam %71.68’ini açıklamaktadır. Ölçek maddelerinin faktör yükleri 0.71-0.90 arasında bulunmuştur.

Güvenirlik: 

Agorafobi Ölçeğinin içsel tutarlılığı 0.95 ve madde-toplam puan korelasyon katsayıları 0.66- 0.87 (p<0.001) arasında elde edilmiştir.

10 maddeden oluşan bir ölçektir.

Derecelendirme: 
5li likert (0=hiçbir zaman, 4=zamanın tamamında)
İletişim: