Gastronomi Turizminde Gelişmişlik Göstergeleri Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Oğuz,S. ve Unur,K.(2018). Gastronomi Turizminde Gelişmişlik Göstergeleri Ölçeği:Geliştirilmesi, geçerliliği ve güvenilirliği. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 6(1), 409-429. doi: 10.21325/jotags.2018.195.

Sorumlu Yazar: 
Sibel Oğuz
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: