Fırat Netlessfobi Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Kanbay, Y., Fırat, M., Akçam, A., Çınar, S., & Özbay, Ö. (2021). Development of Fırat Netlessphobia Scale and investigation of its psychometric properties. Perspectives in Psychiatric Care. https://doi.org/10.1111/ppc.12924

Sorumlu Yazar: 
Yalçın Kanbay
Geçerlik: 

Ölçeğin geçerliliğine yapı geçerliliği ve iç geçerliliği incelenerek karar verilmiştir. Yapı geçerliliğini belirlemek amacıyla açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi, iç geçerliliği belirlemek için ise alt- üst grup karşılaştırması yapılmıştır.

Güvenirlik: 

Ölçeğin güvenilirliğini test etmek amacı ile Cronbach α güvenilirlik katsayısı ve test-tekrar test tutarlılığı hesaplanmıştır.

İnternet bağlantısının olmadığı yerlerde huzursuzlanırım.
Sık sık internet bağlantım olup olmadığını kontrol ederim.

Derecelendirme: 
1 = “Hiç Katılmıyorum”, 2 = “Katılmıyorum”, 3 = “Orta Düzeyde Katılıyorum”, 4 = “Katılıyorum”, 5 = “Tamamen Katılıyorum”
İletişim: