Espor İzleyici Talepleri Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Kilci, A. K., & Yalçıner, S. (2020). Espor İzleyici Talepleri Ölçeği: Türkçe’ye uyarlama, geçerlik ve güvenirlik çalışması. Journal of Human Sciences, 17(4), 1106-1122. doi:10.14687/jhs.v17i4.6087

Sorumlu Yazar: 
Alp Kaan Kilci
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

Kayıt ve ses kalitesi iyi olmalı. (Yayın Kalitesi > 4 Madde)
Diğer katılımcılar ile etkileşim kurabilmeliyim. (Sohbet Odası > 4 Madde)
Yayıncı, izleyicileri ile etkileşim içinde olmalı. (Yayıncı Özellikleri ve Zamanlama Uygunluğu > 5 Madde)
Prestijli lig / etkinlik / turnuvaları izlemeyi tercih ederim. (Etkinlik Türü > 4 Madde)
Anlatıcı/lar oyun ile ilgili iyi analizler yapabilmeli. (Yorumcu Özelikleri > 3 Madde)
Yayıncı/lar iyi bir mizah anlayışına ve ilgi çekici bir anlatıma sahip olmalı. (Etkileşim ve Oyuncu Özellikleri > 5 Madde)
TÜM ÖLÇEK 25 maddeden oluşmaktadır.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= kesinlikle katılmıyorum – 2= katılmıyorum – 3= kararsızım – 4= katılıyorum – 5= kesinlikle katılıyorum)
İletişim: