Dürüstlük Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Bilgiç, R., Bıkmaz, Ö., Esgin, E. ve Şahin, G. S. (2010). İşe alım sürecinde kullanılacak Dürüstlük Ölçeği oluşturma çalışması. Türk Psikoloji Yazıları, 14(27), 80-85.

Sorumlu Yazar: 
Reyhan Bilgiç
Geçerlik: 

Yapılan madde analizleri her bir maddenin toplam puana katkısı olduğunu göstermesine rağmen yapılan faktör analizi sonucunda toplam varyansın yüzde 44’ünü açıklayan üçlü bir faktör yapısı elde edilmiş ve bu üçlü faktör yapısının bir takım düzeltmelerle tek faktörlü yapıya oranla daha iyi uyum gösterdiği bulunmuştur.

Güvenirlik: 

Ölçeğin iç tutarlılık katsayısı .78 olarak bulunmuştur.

3 alt boyut 21 madde
Yalan Söyleme (9 m): Sıkıştığım durumlarda yalan söylerim
Hileli Davranma (6 m): İnsanların dürüst olmayan bir davranışı kapatmak için ilgisiz konulardan bahsetmesinde sakınca görmem.
Samimiyetsizlik (6 m): İlişkilerimi çıkar üzerine kurmam

Derecelendirme: 
5’li Likert (“hiç ölçmez” ve “çok iyi ölçer”)
İletişim: