Dopingte Ahlaktan Uzaklaşma Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Gürpınar, B., Nalbant, M. ve Kavussanu, M. (2019). Dopingte Ahlaktan Uzaklaşma Ölçeğinin Türk kültürüne uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 17(4), 81-90.

Sorumlu Yazar: 
Bahri Gürpınar
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
Kesinlikle Katılmıyorum (1) ile Kesinlikle Katılıyorum (7) arası
İletişim: