Bireycilik ve Toplulukçuluk Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Öztürk, E. B., Kılıçaslan-Gökoğlu, S. ve Kütahnecioğlu-İnan, N. (2019). Bireycilik ve Toplulukçuluk Ölçeğinin Türkçe geçerlemesi. Ege Akademik Bakış, 19(1), 1-14.

Sorumlu Yazar: 
Engin Bağış ÖZTÜRK
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: