Visa-P-Tr Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Çelebi, M. M., Köse, S. K., Akkaya, Z., & Zergeroglu, A. M. (2016). Cross-cultural adaptation of VISA-P score for patellar tendinopathy in Turkish population. SpringerPlus, 5(1), 1-7. DOI 10.1186/s40064-016-3100-x

Sorumlu Yazar: 
Ali Murat Zergeroğlu
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: