Hiperakuzi Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Erinç, M. (2017). Khalfa Hiperakuzi Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Sorumlu Yazar: 
Murat Erinç
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: 
PDF: