Expressed Emotion Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Berksun, O. E. (1992). Şizofreni’de aile faktörü: Expressed Emotion ölçek geliştirme ve uyarlama denemesi (Yüksek lisans tezi). Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: