Türkçe Öğrenenler i̇çi̇n Di̇nleme Beceri̇si̇ Öz Yeterli̇k Ölçeği̇

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Yaman, H. ve Tulumcu, F. M. (2016). Yabanci Di̇l olarak Türkçe Öğrenenler i̇çi̇n Di̇nleme Beceri̇si̇ Öz Yeterli̇k Ölçeği̇ geli̇şti̇ri̇lmesi̇. Turkish Studies, 11(3), 2371-2386.

Sorumlu Yazar: 
Havva Yaman
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

18 madde, 3 alt boyut
Temel Bilgi Düzeyi (11 m):
Kavrama–Sentez (4 m):
Üst Düzey Değerlendirme (3 m):

Derecelendirme: 
5’li Likert
İletişim: