Taştan Kişilik Tipleri Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Tastan, K. (2019). Development and validation of a Personality Type Inventory based on Enneagram. Konuralp Tıp Dergisi, 11(1), 112-120.

Sorumlu Yazar: 
Kenan Taştan
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: