Sınıf İçi Lider Öğretmenlik Becerileri Algı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Gülbahar, B. (2017). Sınıf içi lider öğretmenlik becerileri algı ölçeğinin geliştirilmesi: geçerlik ve güvenirlik çalışması. International Journal Of Eurasia Social Sciences, 8 (30),1582- 1609.

Sorumlu Yazar: 
Bahadır Gülbahar
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: