Romatoid Artrit Hastalığı Aktivite Endeksi ‐ 5

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Sunar, I., Yilmaz Tasdelen, O., Garip Cimen, Y., & Bodur, H. (2017). Translation and validation of the Turkish language version of the Rheumatoid Arthritis Disease Activity Index‐5. International journal of rheumatic diseases, 20(12), 2012-2019.

Sorumlu Yazar: 
Ozlem Yilmaz Tasdelen
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: