Pazarlama ve Satış Görevlilerinin Cinsiyetlerinin Müşterilerin Satın Alma Eğilimine Yönelik Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

İri, R. (2020) The Scale for the attitudes of customers towards purchasing tendency within the context of business, marketing and sales officers’ genders: A validity and reliability study, Business & Management Studies: An International Journal, 8(3), 2776-2792. http://dx.doi.org/10.15295/bmij.v8i3.1521

Sorumlu Yazar: 
Ruhan İri
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

Cronbach alfa güvenilirlik katsayısı ölçeğin tamamı için, .894 olarak bulunmuştur

16 maddeden oluşan 4 boyutlu bir ölçektir.

Derecelendirme: 
İletişim: