Ortaokul Öğrencilerine Yönelik Girişimcilik Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Eroğlu, S., Deveci, H., & Gürdoğan Bayır, Ö. (2020). Ortaokul Öğrencilerine Yönelik Girişimcilik Ölçeği’nin geliştirilmesi. Cumhuriyet International Journal of Education, 9(4), 1204-1224.. http://dx.doi.org/10.30703/cije.696086

Sorumlu Yazar: 
Handan Eroğlu
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

Ölçeğin güvenirliği kapsamında hesaplanan Alpha değeri .90 olarak bulunmuştur. Alt boyutlara bakıldığında ise özfarkındalık Cronbach Alpha katsayısı .88, risk alma Cronbach Alpha katsayısı .88 ve fırsatları değerlendirme Cronbach Alpha katsayısı ise .76 olarak hesaplanmıştır.

ÖLçek 31 maddeden oluşmaktadır.

Derecelendirme: 
4lü likert
İletişim: