On Yaş Duygusal Zeka Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Coskun, K., Oksuz, Y., & Yilmaz, H. B. (2017). Ten Years Emotional Intelligence Scale (TYEIS): Its development, validity and reliability. International Journal of Assessment Tools in Education, 4, 122-133.

Sorumlu Yazar: 
Kerem Coşkun
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: